Wij willen dat het u goed gaat!

Betere en snellere diagnose. Pijnvrije therapie zonder medicijnen

Allergie

Testen en therapie

Met de BICOM® bioresonantie-therapie

  • Pijnvrij
  • Zonder medicijnen
  • Zonder injecties

Allergie is vandaag de dag een welvaartsziekte. Het speelt bij allerlei ziekten een centrale rol en kan met de BICOM® bioresonantie-therapie zowel pijnvrij getest worden als ook zonder bijwerkingen behandeld worden.

De BICOM® bioresonantie-therapie wordt ook bij andere ziektebeelden ingezet. Dit kunt u navragen bij uw bioresonantie therapeut.

Algemene informatie

Beste lezer,

Heeft u zich ook wel eens afgevraagd hoe het komt dat ondanks onze grote welvaart en de ongelooflijke wetenschappelijke vooruitgang er steeds meer mensen zijn die aan chronische ziektes lijden? Dit fenomeen komt in toenemende mate zowel bij volwassenen als bij kinderen voor. Daarom hebben wij naar een methode gezocht, die nieuwe mogelijkheden biedt voor diagnose en therapie. Ons therapeutisch doel is om u, zonder bijwerkingen, zo snel en volledig mogelijk te genezen!

In deze folder willen wij u informeren over de achtergronden van allergieën, chronische aandoeningen en onze BICOM® bioresonantie-therapie aan u voorstellen. Deze methode biedt u de mogelijkheid om de werkelijke oorzaken van uw gezondheidsklachten uit te zoeken en deze vervolgens zonder schadelijke bijwerkingen te laten behandelen.

Wat houdt de therapie in?

De BICOM® bioresonantie is een specifiek diagnose en therapiesystematiek waarmee de geneeskunde een nieuwe weg is ingeslagen. De basis van de bioresonantie-therapie berust op de nieuwste ontwikkelingen en inzichten uit de biofysica. Onderzoek hierin heeft op vele terreinen tot onverwachte technologische ontwikkelingen geleid.

Bij de BICOM® bioresonantie-therapie worden deze principes sinds vele jaren met groot succes toegepast. Met het BICOM® systeem kan in veel gevallen de werkelijke en vaak verborgen oorzaken van ziekte ontdekt worden.

De BICOM® bioresonantie-therapie is pijnloos en heeft voor zover bekend geen nadelige bijwerkingen.

Achtergrond van chronische ziekten

Wij leven in een grote welvaart

Wij leven tegenwoordig in een grote welvaart. We maken gebruik van veel technische apparatuur en van ongelooflijk snelle transport- en communicatiemiddelen. Tevens ‘verlichten’ vele kant en klare voedingsmiddelen en maaltijden ons leven. Helaas heeft deze welvaart ook zijn keerzijde! Ons voedsel, ons huis en ons milieu zijn doordrongen van ontelbare chemische stoffen, waarvoor we uiteindelijk een hoge prijs betalen. Vervuiling van ons interne milieu is de oorzaak van veel ziekten.

Als het vat overloopt.

Tegenwoordig worden wij steeds meer blootgesteld aan belastende invloeden. Zo zijn er chemische toevoegingen aan onze levensmiddelen en frisdranken. Denk ook aan mobiele telefoons, zendmasten en computers met draadloze netwerken.

Ook komen ontelbare chemische substanties terecht in het milieu via bouwmaterialen en de land- en tuinbouw. En dan hebben we het nog niet eens over de chemische ingrediënten van medicijnen uit de mens- en diergeneeskunde. Sommige substanties bereiken inmiddels het grond- en drinkwater.

Vroeg of laat is er de druppel die de emmer doet overlopen. Dit tekent zich af in de vorm van aandoeningen variërend van vage klachten of depressiviteit tot chronische vermoeidheid en ernstige lichamelijke problemen.

Interessant is, dat bij patiënten met hetzelfde ziektebeeld, bijvoorbeeld migraine, meestal volkomen verschillende oorzaken vastgesteld worden. Helaas is het met de gebruikelijke reguliere methoden vaak niet mogelijk achter deze verschillende en individuele oorzaken te komen.

Hoge en chronische belasting kunnen het zelfgenezend vermogen van het lichaam overbelasten.

Het lichaam heeft een groot zelfgenezend vermogen. Het bezit een ingenieus regulatiesysteem, waardoor het lichaam in staat is lichaamsvreemde stoffen naar buiten te werken.

Wanneer er echter sprake is van een langdurige, hoge belasting kan het zijn dat het regulatiesysteem te kort schiet of zelfs het eigen zelfgenezende vermogen geheel blokkeert.

Belangrijke uitvindingen

Belangrijke uitvindingen in de techniek hebben tot onverwachte ontwikkelingen in de geneeskunde geleid.

Tegenwoordig ontvangen wij beelden via de ether en de kabel en kunnen mensen over duizenden kilometers informatie met elkaar uitwisselen. Ook op andere terreinen zien wij snelle technische ontwikkelingen.

Uitvindingen op het gebied van de bio- en kwantumfysica(1) hebben tot onverwachte mogelijkheden in de techniek geleid. Deze kennis werd op het terrein van de reguliere geneeskunde tot nu toe slechts beperkt toegepast, maar vormde wel de basis van de BICOM® bioresonantie-therapie.

Elke vorm van materie bestaat uit energie en deze energie straalt hij ook uit.

Materie en energie zijn uitwisselbaar. Materie kan energie absorberen en ook uitstralen.

Iedere Substantie, en daarmee ook elk lichaamsdeel, elk orgaan en elke cel straalt energie uit. Dit geldt ook voor virussen, bacteriën, pollen, enz. Elke stof heeft zo zijn eigen karakteristieke frequenties. Bij forensisch onderzoek kan men iedere aanwezige stof identificeren met behulp van de specifieke frequentie. Het specifieke energetische karakter van een stof wordt ook wel “ het frequentiespectrum” genoemd.

Cellen communiceren

Wij leven in een tijdperk van communicatie en informatie. Het is belangrijk om ons er ook van bewust te zijn dat het lichaam alleen kan reguleren en functioneren als er communicatie plaatsvindt tussen de cellen onderling. Deze communicatie (informatie-uitwisseling) tussen de cellen vindt plaats door middel van lichtflitsen (zogenaamde biofotonen).Zij wisselen informatie met elkaar uit via bepaalde frequenties.

In een gezond lichaam functioneert deze informatie-uitwisseling ongehinderd. Zo kan iedere cel en elk lichaamsdeel zijn functie(s) uitvoeren.

Belastende substanties verstoren de onderlinge communicatie van de cellen en kunnen deze zelfs verhinderen. Wanneer storende substanties als gifstoffen, virussen, bacteriën, parasieten en stralingen op het lichaam inwerken, wordt de communicatie tussen de cellen belemmerd. Verstoorde celcommunicatie veroorzaakt uiteindelijk ziekte.

Belastende substanties

Belastende substanties kunnen de onderlinge communicatie van de cellen verstoren en zelfs verhinderen. Zodra de normale communicatie tussen de cellen verstoord is, wordt vanzelfsprekend ook het functioneren van de cellen gehinderd. Uiteindelijk ontstaan hierdoor ziektesymptomen zoals pijnen, allergieën, minder goed kunnen presteren, chronische vermoeidheid enz. De ziektesymptomen openbaren zich vaak daar, waar door erfelijkheid al een zwakke plek aanwezig is.

Diagnose met het BICOM®-systeem

Belastingen kunnen individueel en nauwkeurig vastgesteld worden.

De mens bestaat uit 65% uit water. Deze lichaamsvloeistof dient niet alleen als transportmiddel voor voedingsstoffen, maar ook als depot voor afvalstoffen die uitgescheiden moeten worden, via de lever, nieren en darmen. Hier schiet de bioresonantie ons te hulp, omdat deze organen positief gestimuleerd moeten worden.

Met het BICOM®-systeem worden kenmerkende frequenties van substanties getest en tegelijk wordt hun invloed op het lichaam van de patiënt vastgesteld. Dit gaat snel en is absoluut pijnloos. Zo kan in veel gevallen uitgezocht worden welke Belastingen( bv: bacteriën, virussen, tandvulmaterialen of allergenen) aanwezig zijn en welke belastingen de grootste storende factor zijn. Belastingen zijn vaak combinaties van bijvoorbeeld bacteriën, virussen, parasieten, elektrosmog, medicamenten, kleur-/smaakstoffen en tandmaterialen (o.a. amalgaam).

De bioresonantietherapie

De gevonden belastingen kunnen worden behandeld met een passend frequentiespectrum.

Tijdens de therapie worden storende lichaamseigen frequentiepatronen door de BICOM® omgezet tot therapeutische signalen, die vervolgens via elektroden aan de patiënt worden teruggegeven.

De lichaamseigen regulatie kan door de BICOM® bioresonantie methode effectief gestimuleerd worden.

Zo worden belastende frequentiepatronen gereduceerd en kunnen onderliggende oorzaken van ziekten door het regulatiesysteem van het lichaam geëlimineerd worden. Opgeslagen belastende stoffen worden vrijgemaakt en uitgescheiden door de uitscheidingsorganen. Het zelfgenezend vermogen wordt weer hersteld.

Verloop van de therapie.

  1. De testprocedure
    Met een specifieke, pijnloze test kan de therapeut uitzoeken of er een allergie of intolerantie bestaat voor specifieke voedingsstoffen of dat bepaalde organen verzwakt zijn, dan wel of er gifstoffen in het lichaam zijn die een negatieve invloed hebben. Zo kan in veel gevallen de verborgen oorzaak van de ziekte worden opgespoord.
  2. De behandeling
    Na het onderzoek kan de therapeut een individueel behandelplan opstellen en wordt er met de patiënt overlegd welke ondersteunende maatregelen genomen kunnen worden om de genezing te bespoedigen.

Tijdens de behandeling met het BICOM®-apparaat worden er elektroden op het lichaam geplaatst en kan de patiënt in een rustige, ontspannen houding zitten of liggen. Een behandeling duurt ongeveer 30-45 minuten. Het eerste consult duurt wat langer. De therapie wordt meestal als aangenaam ervaren. Het doel van de therapie is derhalve de ziekmakende invloeden en oorzaken te remmen en de zelfgenezende kracht van het lichaam de kans te geven op herstel. Het aantal behandelingen hangt van de aard en de ernst van de klachten af en hoe lang deze reeds bestaan. De patiënt wordt gevraagd de therapeut van de vorderingen op de hoogte te houden.

 

De bioresonantie therapie.

De BICOM® bioresonantietherapie is zeer effectief als het gaat om het behandelen van acute-(bijv. hooikoorts) en chronische allergieën. Ook aandoeningen van de interne organen zoals maag, darm, lever en gal zijn goed te behandelen.

Tevens is de BICOM®-therapie effectief bij huidklachten, longaandoeningen, pijnklachten (bijv. migraine), problemen met de weerstand, chronische vermoeidheid, reumatische klachten, K.N.O. problemen, kinderziekten, de gevolgen van inentingen, sportletsels, blessures of het opheffen van energetische blokkaden.

Bovendien kan de BICOM®bioresonantie- therapie effectief worden ingezet bij afvallen, stoppen met roken of andere verslavingen.

Wat kan de patiënt doen?

Wat kan de patiënt doen om de bioresonantie therapie te ondersteunen?

Aanbevolen wordt om gedurende de gehele therapie periode dagelijks 2 liter mineraalarm water te drinken. Bij het vrijmaken en uitleiden van opgeslagen schadelijke stoffen helpt dat om het lichaam zo snel mogelijk van de afvalstoffen te ontdoen.

Minstens zes uur vóór en na de therapiesessie mag u geen alcohol of koffie gebruiken.

Gedurende de gehele behandelperiode wordt suiker en varkensvlees afgeraden.

Vermoeidheid of slaperigheid kunnen als reactie na een therapiesessie optreden.

Wilt u weten bij welke klachten de BICOM® bioresonantie therapie effectief kan worden ingezet? Stelt u die vraag dan aan uw bioresonantietherapeut.